Eine jungmiocäne Mollusken-Fauna von der Halbinsel Mangkalihat, Ost-Borneo, (nebst Bemerkungen über andere Faunen von Ost-Borneo; die Leitfossilien-Frage)

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:1941
Auteurs:Beets, C.
Journal:Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Koloniën. Geologische Serie
Volume:13
Pagination:1-219
Mots-clés:Borneo, Indonesia, Miocene
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith